Przedszkole nr 68 w Poznaniu

INFORMACJA

Szanowni Rodzice

Prosimy o odsyłanie ankiet i oświadczeń na adres przedszkola -  p68@poznan.interklasa.pl , w tytule prosimy wpisać POWRÓT.

 

W razie pytań prosimy o kontakt z sekretariatem przedszkola lub dyrektorem.

Wznowienie działalności opiekuńczej przedszkola

Szanowni Rodzice,

w związku z planowanym wznowieniem działalności opiekuńczej przedszkola z dniem 25.05.2020 r. zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 68 W POZNANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA

Rodziców, którzy podejmą decyzję o chęci posłania dziecka do przedszkola w trakcie trwania pandemii COVID-19 prosimy o przesłanie zwrotne na adres mailowy przedszkola skanu ankiety i podpisanych oświadczeń. WAŻNE – w tytule maila należy wpisać „POWRÓT”.

Rodziców, którzy podejmą decyzję o nie posyłaniu dziecka do przedszkola do końca roku szkolnego prosimy także o informację zwrotną.

Termin przesłania odpowiedzi do 19 maja 2020 r.

Przesłanie wymienionych dokumentów nie jest jednoznaczne z przyjęciem dziecka do przedszkola. Liczba miejsc organizacyjnych ze względu na konieczność zachowania reżimu sanitarnego zgodnie z wytycznymi GIS jest ograniczona.

Dyrektor przedszkola po weryfikacji ankiet i w porozumieniu z organem prowadzącym przekaże informację (telefonicznie lub mailowo) o decyzji dotyczącej przyjęcia dziecka do przedszkola w czasie reżimu sanitarnego.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o posłaniu dziecka  do przedszkola w terminie późniejszym niż 25 maja, należy o tym fakcie poinformować Dyrektora Przedszkola na 3 dni przed planowaną datą powrotu dziecka do placówki. Wraz z tą informacją należy przesłać skany ankiety oraz podpisane oświadczenia (w tytule prosimy wpisać POWRÓT).  

W załączonej procedurze zostały przedstawione nowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące:

  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  • obowiązku pobytu dziecka wyłącznie w zadeklarowanych godzinach
  • zakazie przynoszenia jakichkolwiek zabawek i przedmiotów do przedszkola.

Informujemy, że podczas funkcjonowania przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka wyłącznie do godziny 8:20.

 

Oświadczenie rodzica

Ankieta

Informator

Klauzula

Zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu oraz procedury bezpieczeństwa

INFORMACJA

Z uwagi na planowane zmiany organizacyjne w okresie wakacyjnym i równocześnie konieczności wywiązania się z obowiązku w kwestii spraw pracowniczych informujemy, że od 12.05.2020r. – 21.05.2020r. nauczycielki nie będą realizowały pracy zdalnej. Prosimy o utrwalanie dotychczasowych materiałów.

Informacja

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci !

 Chcemy Wam troszkę umilić zdalne nauczanie w domu , dlatego p. Magda,  p. Dorotka i p. Ewa przygotowały dla Was krótką bajkę o Smerfach. 

Jesteśmy ciekawe czy rozpoznacie, kto wcielił się w jaką postać smerfa:) Czekamy na wiadomości:)

Bajkę znajdziecie w linku zamieszczonym poniżej.

https://drive.google.com/file/d/1TXW_xwPL5D7ICcQFgQB5vWEbHMj2WqH3/view?usp=sharing_eip&invite=CNOag9UP&ts=5eb477f2

Miłego oglądania :)                                                                                                     

Następna strona