Przedszkole nr 68 w Poznaniu

UWAGA!

Drodzy Rodzice 

W związku z przekazaną informacją dotyczącą wszawicy, prosimy Państwa o codzienną kontrolę czystości głów swoich dzieci.

JESIENNY OGRÓD

DRODZY RODZICE!

Nadchodzi jesień! Chcemy ja powitać w naszym ogródku poprzez ozdobienie go w różne rośliny. Dlatego bardzo prosimy o przynoszenie do 22 września 2020 r. cebulek wiosennych kwiatów – tulipanów, żonkili, krokusów i innych.

Można też przynosić rośliny, które w jesienne dni, upiększą nasz ogród np. kolorowe wrzosy, ciekawe okazy krzewów, iglaków. Mile widziane będzie ziemia w workach.

 

23 września, w środę, dzieci będą sadzić rośliny w naszym ogródku. Wystarczy, że każdy przedszkolak, przyniesie kilka cebulek lub jedną roślinkę, a nasz ogródek zmieni się w kolorową krainę.

 Dziękujemy.

ZBIÓRKA KSIĄŻEK

 Drodzy Rodzice! Nasze przedszkole bierze udział w kampanii społecznej "Wielka Zbiórka Książek" organizowanej przez Fundację Zaczytani.org. Przyniesione przez Państwa książki będą przekazane przez nas do szpitali i innych placówek pomocowych. Termin zbierania książek : 08.09-11.10. Zachęcamy do aktywnego udziału w kampanii.

Jakie książki zbieramy: książki dla dzieci młodzieży i dorosłych, wydane po 2000 r.ksiażki wyłącznie w języku polskim, książki nowe lub używane, albo w bardzo dobrym stanie.

Książki jakich nie zbieramy: podręczników, encyklopedii, słowników, kodeksów, pisma świętego i innych świętych ksiąg, przewodników, atlasów, map, książek kucharskich i ogrodniczych.

INFORMACJA

 

 

Powrót do przedszkola w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2020r. nasza placówka przyjmie wszystkich swoich przedszkolaków. Obowiązują nas wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych dotyczących organizacji nauki w czasie pandemii. W związku z powyższym zamieszczamy aktualne „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 obowiązujące w Przedszkolu nr 68 ,,Kolorowy Świat’’.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami i załączonym oświadczeniem.

 

Dostosowując się do zaleceń GIS dotyczących organizacji opieki w przedszkolu rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin otwarcia danego oddziału do którego uczęszcza dziecko.

 

Grupa Biedronki 6.30-15.00

Grupa Tygryski 6.30-17.00

Grupa Żabki 6.30-17.00

Grupa Sówki 6.00 15.30

 

Informujemy, iż Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w godzinach otwarcia oddziałów do którego uczęszczają ich dzieci mogą złożyć indywidualne wnioski z podanymi niezbędnymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu. Wnioski prosimy przesłać mailowo do 31.08.2020r.

Oświadczenie rodzica         

Zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu oraz procedury bezpieczeństwa   

Klauzula informacyjna

Następna strona