Przedszkole nr 68 w Poznaniu

DRODZY RODZICE !!!

W związku z powiadomieniem jakie otrzymaliśmy od

AQUANET SA

o przerwie w dostawie wody,

wynikających z prac prowadzonych przez firmę na terenie POZNAŃ OS. KOBYLEPOLE

w dniu 21.03.2019 r. (czwartek)

 w godzinach  od 08:00 do 18:00

jadłospis  tego dnia został zmieniony.

                                                                                                          

DRODZY RODZICE !!!

Pragniemy poinformować, że wycieczka do Muzeum Rolnictwa w Szreniawie na Pokaz Wielkanocny, planowany na kwiecień odbędzie się 19 marca (wtorek), ponieważ terminy kwietniowe były już zajęte.

Wyjazd o godz. 9:45, powrót na obiad między 13:30 a 14:00.

W ramach pokazów:

Przedstawienie, zajęcia plastyczne, śniadanie, kiermasz świąteczny, wizyta u zwierząt w oborze, zwiedzanie wystawy „Wielkanoc w Szreniawie”.

Prosimy odbierać dzieci od godz. 14:15.

Dziękujemy.

                                                                                                                                                  

 

 

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2019/2020

UWAGA RODZICE !!!

Po Dniach Otwartych w naszym Przedszkolu, które odbyły się 15 lutego oraz 25 lutego 2019 r. zbliża się czas składania przez Państwa DEKLARACJI O KONTYNUACJI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ.

Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci już uczęszczających do przedszkola  od dnia

25 lutego 2019 r. pobierają w przedszkolu deklarację potwierdzenia woli kontynuowania edukacji przedszkolnej na rok szkolny 2019/2020.

Wypełnioną deklarację skaładają Państwo w przedszkolu w terminie: od 25 lutego do 3 marca 2019 r.

Brak złożonych deklaracji będzie jednoznaczny z rezygnacją z dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szolnym 2019/2020.

 

DALSZE POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 dotyczy dzieci z roczników 2013-2016.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.

poz. 996) do publicznego przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na obszarze danei gminy.

Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca jest prowadzone na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan, http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacia

oraz ze strony internetowej przedszkola w zakładce DLA RODZICÓW/REKRUTACJA

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanej (piąte miejsce).

W rekrutacji na rok szkolny 2019/20 zwiększono możliwość wyboru placówek z 3 do 5!

Wnioski będą dostępne do pobrania od dnia rozpoczęcia rekrutacji tj. od 4 marca. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce pierwszego wyboru (wskazanej na pierwszym miejscu).

Terminy postepowania rekrutacyjnego

Od dnia 04 marca do dnia 15 marca 2019 r. składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z załącznikami tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja.

Dnia 04 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki).

Od dnia 04 kwietnia do dnia 09 kwietnia 2019 r. pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia test iednoznacznp z rezygnacia z dalszego procesu rekrutacii.

Dnia 11 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 — ogłoszenie wyników rekrutacji — wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

Dnia 11 kwietnia 2019 r. w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone listy placówek dysponującymi wolnymi miejscami.

Informator Rekrutacyjny dla Rodziców do wglądu dostępny jest  na tablicach informacyjnych w szatniach przedszkolnych

Następna strona