Przedszkole nr 68 w Poznaniu

REKRUTACJA !!!

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola na rok szkolny 2020/2021listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostaną podane do publicznej wiadomosci w dniu 20.04.2020 o godz 12.00. Listy zostaną wywieszone na terenie przedszkola i na stronie internetowej przedszkola w zakladce REKRUTACJA w dniu 20.04 2020 o godz 12.00

Rodzice dzieci które nie zostały zakwalifikowane do żadnego przedszkola lub zostały przyjętę na niższą preferencję mogą od dnia 20 kwietnia złożyć odwołanie do komisji rekrutacyjnej a następnie do dyrektora placówki ( procedura opisana jest w informatorze w systemie NABÓR ) 

Z uwagi na nadal istniejące zagrożenie epidemią i ograniczenia przemieszczania się odwołanie można składać bezpośrednio drogą mailową do placówki.

                                                                                                           

DRODZY RODZICE !!!

                                                                                                                 

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do przedszkola na rok szklony 2020/2021 w dniu jutrzejszym tj. 9 kwietnia  2020r. o godz.12.00. zostanie ogłoszona lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Listy zostaną wywieszone na terenie przedszkola o godz.12.00. Jednakże ze względu na nasze wspólne bezpieczeństwo  będzie możliwość sprawdzenia list poprzez naszą stronę internetową.                                                                                                                                    

 W zakładce REKRUTACJA  9 kwietnia 2020r. o godz.12.00. będą umieszczone listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Dokument: POTWIERDZENIE WOLI zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola prosimy pobierać klikając na poniższy link:

Instrukcja elektronicznego potwierdzenia woli

Formularz potwierdzania woli - wersja papierowa                                                                                                                                              

Od dnia 9 kwietnia  do dnia 16 kwietnia 2020r. należy pisemnie potwierdzić wolę zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola                                                                               

Brak pisemnego potwierdzenia woli jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.                                                                                                              

 Pisemne potwierdzenie woli należy podać osobiście z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa (wejście tylko jednej osoby i zachowanie odległości 2metrów) lub przesłać skanem na adres mailowy przedszkola. p68@poznan.interklasa.pl                                                                                                   

 Jednocześnie informujemy, że w systemie NABÓR będzie możliwość potwierdzenia woli zapisu dziecka w sposób elektroniczny. 

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że od dnia 25.03.2020 r. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji, nauczyciele pracują zdalnie. Prosimy Rodziców o zapoznanie się z zamieszczonymi treściami w zakładce - "Materiały dydaktyczne"

DRODZY RODZICE !!!

Na naszej stronie w panelu "Dla Rodziców" , powstała nowa zakładka "Materiały dydaktyczne" w której sukcesywnie, będą dodawane materiały , które mogą Państwo wykorzystać  w trakcie zdalnego nauczania. 

Życzymy miłej zabawy ! :)

 

Następna strona