Przedszkole nr 68 w Poznaniu

INFORMACJA

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że na naszej stronie  w zakładce DLA RODZICÓW  w podstronie GRUPY znajdują się informacje o terminach indywidualnych konsultacji z nauczycielami w poszczególnych grupach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców.

DRZWI OTWARTE DO PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 68 "Kolorowy Świat" w Poznaniu 

Zaprasza rodziców i dzieci w wieku od 3 do 6 lat na drzwi otwarte na rok szkolny 2019/2020 w dniach:

- 15 luty 2019 r.  ( piątek ) w godz.  15:00 - 17:00

- 25 luty 2019 r ( poniedziałek ) w godz. 15:00 - 17:00

Serdecznie zapraszamy !!!

 

DRODZY RODZICE !!!

PRAGNIEMY POINFORMOWAĆ, ŻE DNIA 7.11.2017 r. NA POSIEDZENIU RADY PEDAGOGICZNEJ, ZOSTAŁY WPROWADZONE NASTĘPUJĄCE  PROGRAMY INNOWACJI PEGAGOGICZNEJ;

"KRAINA MUZYKI" - AUTORSKI PROGRAM mgr KAROLINY SZERBAKOWSKIEJ-BINISZEWSKIEJ, KTÓRY STANOWI PRÓBĘ ROZBUDZENIA ZAINTERESOWAŃ MUZYCZNYCH WŚRÓD DZIECI JUŻ NA ETAPIE PRZEDSZKOLNYM, CZEGO EFEKTEM MA BYĆ ICH UMUZYKALNIANIE A W DALSZYM TOKU- POPRAWA ICH ROZWOJU INTELEKTUALNEGO, EMOCJONALNEGO I SPOŁECZNEGO.

"PORY ROKU WEWNĘTRZNYM RYTMEM DZIECKA"  - AUTORSKI PROGRAM mgr JULII KOWALSKIEJ, KTÓREGO CELEM JEST ZAPOBIEGANIE NIEPOŻĄDANYCH ZJAWISK W STOSUNKACH SPOŁECZNYCH,TAKICH JAK - AGRESJA, NERWOWOŚĆ, TRUDNOŚCI W KONTAKTACH, BRAK KONCENTRACJI. PROGRAM OPIERA SIĘ NA ĆWICZENIACH, ZABAWACH RELAKSACYJNYCH, KTÓRE MAJĄ NA CELU PRZEŻYCIE CISZY, WZMOCNIĆ KONCENTRACJĘ I WYTRZYMAŁOŚĆ. RÓWNIEŻ USPOKOIĆ ROZKRZYCZANĄ GRUPĘ I ROZŁADOWAĆ ISTNIEJĄCE CZASEM NAPIĘCIE, ZMINIEJSZYĆ STRES I AGRESJĘ WYSTĘPUJĄCA WSRÓD DZIECI.

PROGRAMY INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ SĄ ZGODNE Z NOWĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ DLA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - ZAKŁADAJĄ WZBOGACENIE ( POGŁĘBIENIE I/LUB ROZSZERZENIE) TREŚCI KSZTAŁCENIA W PRZEDSZKOLU Z WYKORZYSTANIEM NOWYCH METOD KSZTAŁCENIA. TREŚCI NAUCZANIA REALIZOWANE BĘDĄ W RAMACH ZAGADNIEŃ OPISANYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROGRAMU PODCZAS CAŁEGO DNIA POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

INNOWACJE TRWAĆ BĘDĄ W LATACH ( 2017, 2018, 2019, 2020 )