Przedszkole nr 68 w Poznaniu

INFORMACJA

DRODZY RODZICE !!!

DZIEŃ ADAPTACYJNY W PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na dzień adaptacyjny w przedszkolu

dnia 28.08.2020 r. od godz. 16:00 do 17:00.

Zabawy będą odbywały się w ogrodzie przedszkolnym.

 Jednemu dziecku może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Prosimy również o zabranie maseczek  oraz wody do picia. 

W poniższych plikach znajdziecie Państwo rady i wskazówki dotyczące adaptacji

oraz wyprawkę przedszkolaka.

 

List do rodziców co jest potrzebne

Pożegnanie z dzieckiem

 Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Wznowienie działalności opiekuńczej przedszkola

Szanowni Rodzice,

w związku z  wznowieniem działalności opiekuńczej przedszkola zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 68 W POZNANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA

W załączonej procedurze zostały przedstawione nowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące:

  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  • obowiązku pobytu dziecka wyłącznie w zadeklarowanych godzinach
  • zakazie przynoszenia jakichkolwiek zabawek i przedmiotów do przedszkola.

Informujemy, że podczas funkcjonowania przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka wyłącznie do godziny 8:20.

 

Oświadczenie rodzica

Ankieta

Informator

Klauzula

Zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu oraz procedury bezpieczeństwa

INFORMACJA

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że ze wgledu na brak podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych  zgód na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, zakazuje się fotografowania oraz filmowania dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

Następna strona