Przedszkole nr 68 w Poznaniu

INFORMACJA

 

 

Powrót do przedszkola w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Drodzy Rodzice,

Od 1 września 2020r. nasza placówka przyjmie wszystkich swoich przedszkolaków. Obowiązują nas wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i wytycznych dotyczących organizacji nauki w czasie pandemii. W związku z powyższym zamieszczamy aktualne „Procedury bezpieczeństwa w trakcie epidemii Covid-19 obowiązujące w Przedszkolu nr 68 ,,Kolorowy Świat’’.

 

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z procedurami i załączonym oświadczeniem.

 

Dostosowując się do zaleceń GIS dotyczących organizacji opieki w przedszkolu rekomendujemy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ramach godzin otwarcia danego oddziału do którego uczęszcza dziecko.

 

Grupa Biedronki 6.30-15.00

Grupa Tygryski 6.30-17.00

Grupa Żabki 6.30-17.00

Grupa Sówki 6.00 15.30

 

Informujemy, iż Rodzice, którzy nie mogą zapewnić dzieciom opieki w godzinach otwarcia oddziałów do którego uczęszczają ich dzieci mogą złożyć indywidualne wnioski z podanymi niezbędnymi godzinami pobytu dziecka w przedszkolu. Wnioski prosimy przesłać mailowo do 31.08.2020r.

Oświadczenie rodzica         

Zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu oraz procedury bezpieczeństwa   

Klauzula informacyjna

INFORMACJA

DRODZY RODZICE !!!

DZIEŃ ADAPTACYJNY W PRZEDSZKOLU

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na dzień adaptacyjny w przedszkolu

dnia 28.08.2020 r. od godz. 16:00 do 17:00.

Zabawy będą odbywały się w ogrodzie przedszkolnym.

 Jednemu dziecku może towarzyszyć jeden z rodziców lub opiekunów prawnych.

Prosimy również o zabranie maseczek  oraz wody do picia. 

W poniższych plikach znajdziecie Państwo rady i wskazówki dotyczące adaptacji

oraz wyprawkę przedszkolaka.

 

List do rodziców co jest potrzebne

Pożegnanie z dzieckiem

 Informacja dla rodziców dzieci nowo przyjętych

Następna strona