Przedszkole nr 68 w Poznaniu

Wznowienie działalności opiekuńczej przedszkola

Szanowni Rodzice,

w związku z  wznowieniem działalności opiekuńczej przedszkola zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z dokumentami:

  1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 68 W POZNANIU W OKRESIE PANDEMII COVID-19
  2. OŚWIADCZENIA RODZICÓW
  3. ANKIETA

W załączonej procedurze zostały przedstawione nowe warunki pobytu dziecka w przedszkolu. Prosimy zwrócić szczególną uwagę na zapisy dotyczące:

  • przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola
  • obowiązku pobytu dziecka wyłącznie w zadeklarowanych godzinach
  • zakazie przynoszenia jakichkolwiek zabawek i przedmiotów do przedszkola.

Informujemy, że podczas funkcjonowania przedszkola w warunkach reżimu sanitarnego istnieje możliwość przyprowadzenia dziecka wyłącznie do godziny 8:20.

 

Oświadczenie rodzica

Ankieta

Informator

Klauzula

Zasady organizacji pobytu dzieci w przedszkolu oraz procedury bezpieczeństwa

INFORMACJA

Drodzy Rodzice.

Informujemy, że ze wgledu na brak podpisanych przez rodziców/opiekunów prawnych  zgód na rozpowszechnianie wizerunku dziecka, zakazuje się fotografowania oraz filmowania dzieci uczęszczających do naszego przedszkola.

INFORMACJA !!!

Po uzgodnieniu z Wydziałem Oświaty i Radą Rodziców zostaje podwyższona stawka żywieniowa za 4 posiłki I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek na kwotę 7,50 zł.

Natomiast stawka żywieniowa za 3 posiłki pozostaje bez zmian w kwocie 7,00 zł.

INFORMACJA

DRODZY RODZICE !!!

Informujemy, że na naszej stronie  w zakładce DLA RODZICÓW  w podstronie GRUPY znajdują się informacje o terminach indywidualnych konsultacji z nauczycielami w poszczególnych grupach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych Rodziców.