Jadłospis

 

od dnia 17.02.020 r. do dnia 21.02.2020 r.

 

Data

 

Śniadanie I

 

Śniadanie II

 

Obiad

 

  17.02.2020 r.

 

Poniedziałek

 

 Pieczywo mieszane (1) masło (7) sałata, papryka, ogórek zielony, dżem, twarożek ze szczypiorkiem(7) , kakao(7) , herbata z cytryną.  

 

Bułka (1), masło (7), pasta z wędliny, gruszka, herbata ziołowa.

 

Zupa kapuśniak z ziemniakami (9) , racuchy z musem jabłkowym, marchew do chrupania , sok 100 % tłoczony.

18.02.2020 r.

 

Wtorek

 

Pieczywo mieszane (1), masło (7), sałata, papryka, ogórek kwaszony, wędlina krojona, jajko gotowane(3), bawarka(7), herbata z cytryną.

 

Deser jogurtowo-brzoskwiniowy(7) własnego wyrobu, herbata owocowa.  

 

Zupa pomidorowa(9) z ryżem(1), ziemniaki, kotlet z piersi kurczaka, surówka z marchewki i ananasa, kompot.

 

19.02.2020 r. 

 

Środa

 

      Pieczywo mieszane (1) masło (7),sałata, pomidor, rzodkiewka, ser żółty((7),       pasta z zielonego groszku, mleko(7) herbata z cytryną.           

 

Baton zbożowy SANTE, jabłko , herbata
owocowa.

 

Zupa fasolowa(9), makaron (1) spaghetti z sosem bolońskim i marchewką, sok.

 

 

20.02.2020 r.

 

 Czwartek

 

 

 

 

 

 

 

 

21.02.2020 r. 

 Piątek

 

 

 

 Pieczywo mieszane(1)              masło (7),sałata, papryka, ogórek zielony, pasta z ryby(4,3), szynka drobiowa, kawa na mleku(7), herbata z cytryną.

 

 

 

 

 

 Pieczywo mieszane(1)                masło (7),sałata, rzodkiewka, pomidor, wędlina, ser kanapkowy(7), bawarka (7), herbata z cytryną.

 

 

Pieczywo chrupkie (1), masło (7), miód, mandarynka, herbata owocowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Owsianka z żurawiną i rodzynkami, jabłko, herbata owocowa.

 

 

Krem szparagowy (9) z grzankami (1), kasza jęczmienno-gryczana(1), bitki z polędwiczek, surówka wiejska, sok.

 

 

 

 

 

 

 

Krem marchewkowy(9) z grzankami, kotleciki rybne (3,4), ziemniaki, surówka z fasolki szparagowej, sok.
 

 

 

 

 

 

                                                                   

 

Woda do picia dostępna przez cały dzień !

Liczby w nawiasach symbolizują (1-14) występujące w potrawie alergeny wyszczególnione na tablicy ogłoszeń przedszkola (obok jadłospisu ). Stawka dzienna
3 posiłki - 7,00 zł.
4 posiłki – 7,50 zł.
Przedszkola zastrzega sobie prawo do zmian w jadłospisie.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW !!!

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy:

 

Kto jest administratorem danych osobowych? Administratorem Państwa danych osobowych oraz danych osobowych Państwa dzieci jest Przedszkole 68 ,,Kolorowy Świat’’ z siedzibą Poznań ul. Piwna 1a
Z kim można się kontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych? We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych.

 

Kontakt: iod3_oswiata@um.poznan.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie będą przetwarzane dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO), w związku z przepisami m. in. Prawa oświatowego, ustawy o systemie oświaty i aktów wykonawczych do tych ustaw, a także statutu jednostki, w szczególności w celu:
realizacji wychowania przedszkolnego, w tym w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
prowadzenia dziennika zajęć, księgi ewidencji i innej dokumentacji wychowania przedszkolnego wymaganej przepisami prawa,
weryfikacji tożsamości osób upoważnionych przez Państwa do odbioru dzieci,
udzielania pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej,
prowadzenia ewidencji wydanych legitymacji przedszkolnych,
wydawania informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz zaświadczeń,
organizacji wycieczek,
zapewnienia bezpieczeństwa i higieny oraz wyjaśniania ewentualnych wypadków osób pozostających pod opieką jednostki,
zapewnienia współpracy z innymi przedszkolami, szkołami, placówkami i uczelniami,
zapewnienia odpowiednio wyposażonych pomieszczeń
do nauczania, wychowania i opieki, miejsca
do spożywania posiłków, placu zabaw, pomieszczeń sanitarno-higienicznych oraz szatni,
organizacji konkursów oraz dodatkowych wydarzeń dla dzieci.

 

Przez jaki okres będą przechowywane dane osobowe? Dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
Komu mogą być przekazywane dane osobowe? Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom,
z którymi współpracuje Administrator, tj.: dostawcom systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym asystę i wsparcie techniczne dla systemów informatycznych, firmom świadczącym usługi archiwizacji i niszczenia dokumentów, firmom ubezpieczeniowym, firmom transportowym i świadczącym usługi noclegowe, podmiotom zapewniającym obsługę prawną, administracyjną i księgową, innym przedszkolom, szkołom
oraz placówkom oświaty, uczelniom współpracującym, pielęgniarce, higienistce i stomatologowi przedszkolnemu, organowi prowadzącemu – Miastu Poznań, Kuratorium Oświaty, Ministerstwu Edukacji Narodowej oraz innym podmiotom uprawnionym do tego na mocy odrębnych przepisów prawa.
Jakie prawa przysługują w związku z ochroną danych osobowych? Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
dostępu do treści danych osobowych;
żądania sprostowania danych osobowych,
które są nieprawidłowe;
żądania usunięcia danych osobowych, gdy:
dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały
zebrane,
dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
osoby te kwestionują prawidłowość danych osobowych,
przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te
sprzeciwiają się usunięciu danych osobowych,
Administrator nie potrzebuje już danych osobowych
do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Czy dane osobowe są przekazywane poza EOG? Administrator nie przesyła danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
Czy dane osobowe wykorzystuje się do profilowania? Dane osobowe nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
Czy podawanie danych osobowych jest konieczne? Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymagane przepisami prawa.