Oferta

 • planowane zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
 • zajęcia w terenie
 • rytmika
 • gimnastyka korekcyjna
 • tańce
 • judo
 • zajęcia artystyczno-językowe
 • logopedia
 • religia
 • kółko muzyczne
 • sport & kids
 • współpraca z psychologiem
 • uroczyste powitanie pór roku
 • bale karnawałowe wspólne dla dzieci i rodziców
 • uczestnictwo dzieci w Jasełkach, Obiedzie Wigilijnym i Wielkanocnym Śniadaniu
 • inscenizacje teatralne przestawiane przez dzieci
 • wycieczki autokarowe
 • festyny rodzinne
 • koncerty muzyczne, teatrzyki kukiełkowe i przedstawienia teatralne z udziałem aktorów z całego kraju
 • organizowanie tradycyjnych uroczystości z udziałem zaproszonych gości, tj. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty
 • uroczyste pasowanie maluchów na "prawdziwego przedszkolaka"
 • uczestnictwo w konkursach plastycznych, festiwalach teatralnych i piosenki
 • spartakiady sportowe
 • poznawanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy
          (zwiedzanie fabryki bombek, Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)