Rozkład dnia

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3,4 - letnich

 

Czas – od…do…

Organizacyjna forma aktywności

600 - 700

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

 

700 - 830

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

830 - 900

Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych

900 - 930

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 - 1000

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

1000 – 1115

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1115 - 1130

II śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne

1130 - 1330

Odpoczynek

1330 - 1400

Obiad- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych

1400 - 1700

Zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców , zabawy w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zabawy kierowane, praca indywidualna

 

Uwagi:

wtorek, czwartek– język Angielski

wtorek– logopedia

piątek- psycholog

 

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 -letnich

 

Czas – od…do…

Organizacyjna forma aktywności

 

600 - 700

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

700 - 800

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 

800 – 830

Zabawy i ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do śniadania

830 - 900

Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych

900 - 930

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 - 1000

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

1000 – 1115

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1115 - 1130

II śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne

1130 – 1200

Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

1200 - 1330

Zabawy swobodne, zajęcia relaksacyjne

1330 - 1400

Obiad- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych

1400 - 1630

Wspólne zabawy zorganizowane, gry dydaktyczne, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe

 

Uwagi:

wtorek, czwartek– język Angielski

wtorek– logopedia

piątek- psycholog