Rekrutacja uzupełniająca

Rekrutacja uzupełniająca do przedszkola

na nowy rok szkolny 2021/2022

odbędzie się w terminie od 18-22 czerwca 2021 r.

Wnioski wraz z oświadczeniami dostępne są na stronie internetowej przedszkola w zakładce:

 DLA RODZICÓW – REKRUTACJA

oraz w holu nowej części przedszkola.

                                                                      

Szanowni Rodzice!

Lista dzieci zakwalifikowanych i lista dzieci niezakwalifikowanych dostępna jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce: DLA RODZICÓW –  REKRUTACJA                                                                                                                           

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH DZIECI DO POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NIE JEST JEDNOZNACZNA Z PRZYJĘCIEM DZIECKA DO PRZEDSZKOLA.

W dniach od 25 czerwca do 29 czerwca 2021r.  należy PISEMNIE POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU dziecka zakwalifikowanego do przedszkola na rok szkolny 2021/2022.                                                           

POTWIERDZENIE WOLI jest do pobrania na stronie internetowej przedszkola w zakładce:

DLA RODZICÓW- REKRUTACJA oraz w formie papierowej w holu nowej części przedszkola.

Brak pisemnego potwierdzenia w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny     z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne POTWIERDZENIE WOLI należy składać w holu nowej części przedszkola do skrzynki z napisem POCZTA.

Lista dzieci przyjętych i lista dzieci nieprzyjętych dostępna jest na stronie internetowej przedszkola w zakładce:

DLA RODZICÓW –  REKRUTACJA

Skip to content