APEL DO RODZICÓW

Drodzy Rodzice.

Placówki oświatowe są zobowiązane do zapewniania wszystkim dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki. Za bezpieczny pobyt dziecka w przedszkolu nie można uznać pobytu dziecka w obecności dzieci chorych.

 Dlatego Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców naszego przedszkola zwraca się z prośbą o nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych.

  • Dzieci chore pozostawiać w domu.
  • Nie przyprowadzać do przedszkola dzieci przeziębionych (katar to także choroba!!!).
  • Pamiętać o innych dzieciach i o niebezpieczeństwie narażania ich na zachorowanie.
  • Mieć na uwadze nie tylko swoje dobro, ale i dobro innych.

Jeżeli dziecko źle się poczuje w czasie pobytu w przedszkolu, nauczyciel ma OBOWIĄZEK poinformować o tym rodzica a rodzic ma OBOWIĄZEK odebrać dziecko z przedszkola!

Skip to content