INFORMACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

UWAGA RODZICE DZIECI OBECNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH
DO NASZEGO PRZEDSZKOLA !

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO na rok szkolny 2023/2024

W dniach od 07.03.2023r. do 13.03.2023r. należy złożyć w przedszkolu w formie papierowej wypełniony druk deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2023/2024.

Druk deklaracji można również pobrać ze strony internetowej przedszkola (w zakładce – Dla rodziców – Rekrutacja), który należy dostarczyć w formie papierowej do przedszkola w wyznaczonym terminie.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z dalszej edukacji dziecka w naszym przedszkolu w kolejnym roku szkolnym.

Skip to content