REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2023/2024

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO


od dnia 14 marca (od godz. 10:00) do dnia 27 marca 2023 r. 

– składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów naboru tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja;


dnia 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 

– wywieszenie w placówkach listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki);


od dnia 14 kwietnia do dnia 19 kwietnia 2023 r. 

– pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.


dnia 24 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 

– ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkola.


Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole

oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka – Dla rodziców – Rekrutacja).

Skip to content