REKRUTACJA 2023/2024

Informujemy, że w dniach

od 14 do 19 kwietnia 2023r.

należy pisemnie POTWIERDZIĆ WOLĘ ZAPISU DZIECKA ZAKWALIFIKOWANEGO w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola na rok szkolny 2023/2024.

Brak pisemnego potwierdzenia woli w wyznaczonym terminie jest jednoznaczny z rezygnacją w dalszym procesie postępowania rekrutacyjnego.

Pisemne POTWIERDZENIE WOLI należy składać w sekretariacie przedszkola.

Skip to content