KONKURS FOTOGRAFICZNY

Drodzy Rodzice, kochane dzieci!                                                                                                                                                            Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konkursie Fotograficznym                  
 „W rodzinnym obiektywie – przyroda w wiosennej szacie”

Cele konkursu:                                                                                                                      

– Poznawanie gatunków roślin i zwierząt występujących w Polsce, utrwalenie ich nazw i wyglądu                                                                                                                                        

– Uwrażliwianie dzieci na piękno przyrody                                                                                        

 – Zachęcanie Rodzin do wspólnego spędzania czasu                                                                         

– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci                                                                             

 – Rozwijanie umiejętności posługiwania się aparatem fotograficznym                                             

– Uświadomienie dzieciom faktu, że fotografie stanowią wspaniałą formę dokumentowania różnych wydarzeń i ciekawych obiektów, także przyrodniczych                       

– Kształtowanie umiejętności posługiwania się różnymi środkami wypowiedzi artystycznej                                                                                                                                        

 – Rozpowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i rodziców ze wszystkich grup z naszego przedszkola (Pszczółki, Zajączki, Jeżyki, Sowy).

2. Pracę konkursową należy dostarczyć do koordynatorek konkursu (Pani Asia, Pani Agnieszka – grupa „Jeżyki”; Pani Kasia – grupa „Zajączki”)

3. Każdy z uczestników konkursu może dostarczyć maksymalnie 1 fotografię.

4. Format dostarczonych fotografii – minimum 15 cm x 21 cm ale nie większe niż 20 cm x 30 cm.

5. Fotografie powinny być opatrzone na odwrocie metryczką zawierającą: tytuł zdjęcia, imię i nazwisko autora, nazwa grupy przedszkolnej.

6. Do każdej fotografii należy dołączyć oświadczenie ze zgodą rodziców dzieci (prawnych opiekunów dzieci), których wizerunki utrwalono na fotografiach, na ich publikację na stronie internetowej przedszkola pod adresem: przedszkole68.pl (Załącznik nr 1) oraz Klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych                 (Załącznik nr 2).

7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi jego udział w Konkursie.

8. Dostarczenie prac na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu oraz oświadczeniem praw autorskich bez naruszenia praw osób trzecich do nadesłanych zdjęć i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

9. Oceny nadesłanych prac dokona niezależna komisja konkursowa. Kryteria oceny prac: samodzielność, estetyka, walory artystyczne, pomysłowość.                                         

10. Prace nie będą zwracane. Fotografie przechodzą na własność organizatora.

11. Konkurs trwa od dnia 17 maja 2023r. do dnia 31 maja 2023r.

12. Ogłoszenie wyników nastąpi 7 czerwca 2023r. na stronie internetowej przedszkola.Prace nagrodzone oraz część prac nienagrodzonych organizator przeznaczy do wystawy pokonkursowej.

13. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom. Autorzy najciekawszych fotografii zostaną nagrodzeni.

14. Koordynatorki konkursu: Joanna Rybarczyk, Agnieszka Hajnce-Dura, Katarzyna Kaczor.

              Wszystkim uczestnikom konkursu życzymy miłej zabawy!!!

Skip to content