PRZEDSZKOLE Z MISJĄ

Drodzy Rodzice!
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za Waszą pomoc podczas akcji charytatywnej
„Opatrunek na ratunek”. Dzięki darom, które nam przekazaliście Fundacja Pomocy
Humanitarnej Redemptoris Missio będzie mogła pomóc wielu potrzebującym.
Dziękujemy za Waszą wrażliwość na losy najuboższych mieszkańców świata.
To wspaniałe, że w pomoc angażujecie swoje dzieci i od najmłodszych lat uczycie ich
zauważać potrzeby drugiego człowieka.
Miło nam również poinformować, że nasza placówka otrzymała od w/w Fundacji tytuł
„PRZEDSZKOLE Z MISJĄ”.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. WARTO POMAGAĆ!!!
Koordynator akcji w przedszkolu –
Agnieszka Hajnce-Dura

Skip to content