REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że nasze przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. W związku z tym zostanie przeprowadzona  rekrutacja uzupełniająca.

Wnioski złożone w placówkach z wolnymi miejscami podlegają procedurze rekrutacyjnej na rok szkolny 2024/2025.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka – Dla rodziców –  Rekrutacja).

  • od dnia 11 czerwca  (od godz. 10:00) do dnia 14 czerwca 2024 r. – składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów naboru tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja;
  • dnia 20 czerwca  2024 r. o godz. 12.00 –wywieszenie w placówkachlisty kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki);
  • od dnia 20 czerwca do dnia 25 czerwca 2024 r. – pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.
  • dnia 27 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkola.     
Skip to content