Rozkład dnia

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3,4 – letnich

Czas
od…do…
Organizacyjna forma aktywności
600 -700Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
 700 -830Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi
830 – 900Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych
900 – 930Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 -1000Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi
1000 -1115Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym
1115 -1130II śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne
1130 -1330Odpoczynek
1330 -1400Obiad- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych
1400 -1700Zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe organizowane na życzenie rodziców , zabawy w ogrodzie przedszkolnym przy odpowiednich warunkach atmosferycznych, zabawy kierowane, praca indywidualna

Uwagi:

wtorek, czwartek– język Angielski

wtorek– logopedia

poniedziałek i piątek- psycholog

Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 -letnich

Czas
od…do…
Organizacyjna forma aktywności
 600 -700Schodzenie się dzieci – w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze
700 – 800Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna i grupowa praca z dziećmi 
800 –830Zabawy i ćwiczenia poranne. Zabawy integrujące grupę, czynności porządkowo- higieniczne, przygotowanie do śniadania
830 – 900Śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych
900 – 930Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
930 -1000Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi
1000 1115Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym
1115 -1130II śniadanie- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowanie zdrowotne
1130 1200Zajęcia dydaktyczne realizowane wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego
1200 -1330Zabawy swobodne, zajęcia relaksacyjne
1330 -1400Obiad- kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków żywieniowych, kulturalnych, wychowawczo-zdrowotnych
1400 -1630Wspólne zabawy zorganizowane, gry dydaktyczne, praca indywidualna, zajęcia dodatkowe

Uwagi:

wtorek, czwartek– język Angielski

wtorek– logopedia

poniedziałek i piątek- psycholog

Skip to content