Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom zaangażowanym w zbiórkę żywności „Syty Poznań”.

Zebrana żywność zostanie przekazana najbardziej potrzebującym mieszkańcom Poznania.

Skip to content