Poradnia Psychologiczo- Pedagogiczna

Drodzy Rodzice.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1.09.2022r. nastąpiła zmiana systemu przyjęć do PPP Nr 8.
W celu umówienia wizyty w Poradni prosimy rodziców/opiekunów prawnych o kontakt telefoniczny ze specjalistą przypisanym do placówki oświatowej, do której uczęszcza Państawa dziecko.
Harmonogram dyżurów telefonicznych:
Psycholodzy:
MONIKA DOMSKA – BRZOZOWSKA  tel. 532 453 005   czwartek    8.00 – 12.00
AGNIESZKA KASZYŃSKA                     tel. 532 452 002    poniedziałek     8.00 – 12.00
DOMINIKA KUSTER                             tel. 532 452 008     wtorek    8.00 – 12.00
KATARZYNA MATKOWSKA                 tel. 532 452 007    poniedziałek   9.00 – 12.00
Pedagodzy:
JOANNA MODER          tel. 532 453 006    wtorek   11.00 – 15.00
WIESŁAWA PFEIFFER   tel. 532 452 001    środa   8.00 – 12.00
ANNA WYDMUCH        tel. 532 452 004    czwartek    9.00 – 12.00
Logopeda:
KATARZYNA KOZIELSKA  tel. 532 452 003   poniedziałek   8.00 – 12.00

1. Poradnia udziela pomocy dzieciom i uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek należących do rejonu działania poradni, a także dzieciom i młodzieży nie uczęszczającym do przedszkola lub szkoły i ich rodzicom (opiekunom prawnym), jeżeli mieszkają w rejonie poradni.
2. Korzystanie z pomocy udzielanej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.
3. Aby uzyskać pomoc w poradni nie jest potrzebne skierowanie lekarskie.
4. Młodzież pełnoletnia może zgłosić się osobiście (telefonicznie).
5. Po telefonicznym umówieniu spotkania w poradni, rodzic przychodzi na nie, przynosząc wymagane dokumenty medyczne i szkolne (arkusz informacji o uczniu, świadectwa szkolne, zeszyty szkolne). 
Poradnia wydaje opinie i orzeczenia.
DOKUMENTY DO POBRANIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW ZNAJDUJA SIĘ NA STRONIE www.ppp8-poznan.pl

Skip to content