REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

– składanie wypełnionych i podpisanych wniosków wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów naboru tylko w placówce wskazanej jako pierwsza preferencja;

–wywieszenie w placówkach listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych (lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki);

– pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.

– ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkola.

Szczegółowe informacje oraz dokumenty dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole oraz na stronie internetowej przedszkola (zakładka – Dla rodziców –  Rekrutacja).

Skip to content